Algemene verkoop informatie

Het kopen van een woning is een niet-alledaagse bezigheid. Via deze brochure willen wij je daarom zo goed mogelijk informeren.

Heb je interesse in een van de appartementen, meld je dan aan. Gebruik het bijgevoegde inschrijfformulier. Vul de gegevens nauwkeurig in en beantwoordt de vragen zo volledig mogelijk. Er gelden binnen de gemeente Zeevang geen regels omtrent de toewijzing van deze appartementen.

Na ontvangst van de inschrijving nodigt de makelaar je uit voor een vrijblijvend gesprek. Hij kan je dan meer detailinformatie geven, jouw vragen beantwoorden en advies geven. Tijdens het gehele aankoopproces blijft hij jouw aanspreekpunt en brengt je in contact met de juiste partijen.

Voor alle duidelijkheid: de appartementen maken deel uit van een vernieuwbouwproject in een rijksmonument. Projectontwikkelaar, architect, aannemer en installateurs doen er alles aan om binnen de grenzen van de mogelijkheden acht kwalitatief hoogwaardige appartementen op te leveren. Alle wooneenheden voldoen, voor zover relevant, tenminste aan de eisen in het Bouwbesluit. De bestaande situatie van het rijksmonument levert aan de ene kant veel beperkingen op en vraagt om een creatieve invulling, ook van de toekomstige bewoners. Het rijksmonument en de locatie bieden een unieke persoonlijke charme aan het wonen in dit oudste en monumentale gedeelte van het dorp Oosthuizen.

In dit project krijg je te maken met een gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst, plus het lidmaatschap van een vereniging van eigenaren (VVE). Dat betekent dat je een koopovereenkomst sluit voor de bestaande opstallen en een verbouwovereenkomst met de projectontwikkelaar. Het latere onderhoud na de oplevering dient goed geregeld te worden. Daarvoor zorgt de VVE waarvan je verplicht lid bent en waaraan je een vast bedrag per maand afdraagt om gezamenlijke onderhoudskosten te kunnen dekken.

De koop van elk appartement is vrij op naam (VON). Dat wil zeggen inclusief praktisch alle kosten als honorarium van de architect, gemeentelijke leges, overdrachtsbelasting van het bestaande pand en notariskosten voor de diverse overeenkomsten.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor bijvoorbeeld het aansluiten van de telefoon en CAI, het meerwerk dat je opdraagt, de kosten voor het afsluiten van de hypotheek en de rentekosten over vervallen termijnen.

Interesse? Schrijf je nu in bij Sopar makelaars!